بایگانی جراحی زیبایی و ترمیمی سینه

جراحی زیبایی و ترمیمی سینه

عمل همزمان لیفت و پروتز سینه

سینه ها با افزایش سن و یا شیردهی دچار افتادگی می شوند و زیبایی خود را از دست می دهند. امروزه برطرف شدن این مشکلات

عمل پروتز سینه
جراحی زیبایی و ترمیمی سینه

عمل پروتز سینه

عمل پروتز سینه یا بزرگ کردن سینه با پروتز معمولاً در خانم هایی انجام می‌شود که حجم سینه کم و کوچکی دارند. این عمل نوعی

لیفت سینه
جراحی زیبایی و ترمیمی سینه

جراحی لیفت سینه (ماستوپکسی)

جراحی لیفت سینه یا ماستوپکسی به عمل اصلاح افتادگی سینه اطلاق می شود که سینه ها را به حالت طبیعی باز می گرداند. به طور

عمل کوچک کردن سینه
جراحی زیبایی و ترمیمی سینه

ماموپلاستی یا جراحی کوچک کردن سینه

جراحی کوچک کردن سینه که با نام ماموپلاستی کاهنده یا ماموپلاستی کاهشی شناخته می شود، یکی از انواع جراحی های زیبایی سینه است. به طور