بایگانی دانستنی‌ها

افتادگی سینه - دکتر بتول طاهری
دانستنی‌ها

افتادگی سینه

تغییر شکل ظاهری و افتادگی سینه‌ها شاید یکی از رایج‌ترین نگرانی زنان در دوران شیردهی و میان‌سالی باشد اما باید بدانید که پایین آمدن پستان